Kilronan House is famous for its award winning breakfast which is served daily in our homely dining room overlooking the Terrace. We use the finest available Irish ingredients and produce to prepare our dishes which are cooked to order. Enjoy home- made traditional soda breads. 
 
Breakfast Times:
Mon – Fri : 7.30am – 9.30am
Sat & Sun :  7.30am – 10am
 
 
Breakfast Menu
To start
 
Chilled fresh orange
and grapefruit
~
Fresh fruit Salad
served with organic yogurt
~
Sliced banana and
organic yogurt
~
Porridge served with
Honey and Cinnamon
~
Bran flakes
~
Cornflakes
~
Muesli
To set you up for the day Pancakes
Served with maple syrup
~
Selection of Omelettes
Choose from; Tomato,
cheese, ham, onion, peppers or mushroom
~
Wild Irish Smoked Salmon
Served with your
choice of eggs
~
Full Irish Breakfast
Grilled bacon, sausage, tomato, black and white pudding
and Mushroom, traditionally served with fried egg however you can
choose the eggs of your choice.
 
We have a fine selection of Teas / Coffee and hot chocolate
 
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Kilronan House
70 Adelaide Road
Dublin 2
Ireland
D02 H316

Điện Thoại

+353 1 4755266

Email

info@kilronanhouse.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 1 4755266

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách